Категорія: Шайби насосів генератора змінного струму Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 17.80, O.D.1 [ mm ] : 23.80, H.1 [ mm ] : 1.50
Категорія: Шайби насосів генератора змінного струму Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 17.80, O.D.1 [ mm ] : 23.80, H.1 [ mm ] : 1.50
Категорія: Шайби насосів генератора змінного струму Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 17.80, O.D.1 [ mm ] : 23.80, H.1 [ mm ] : 1.50
Категорія: Шайби насосів генератора змінного струму Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 18.20, O.D.1 [ mm ] : 24.00, H.1 [ mm ] : 1.60
Категорія: Шайби насосів генератора змінного струму Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 18.20, O.D.1 [ mm ] : 24.00, H.1 [ mm ] : 1.60
Категорія: Шайби насосів генератора змінного струму Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 18.20, I.D.1 [ mm ] : 18.20, O.D.1 [ mm ] : 24.00, O.D.1 [ mm ] : 24.00, H.1 [ mm ] : 1.60, H.1 [ mm ] : 1.60
Категорія: Шайби насосів генератора змінного струму Replacement for: Universal
I.D.1 [ mm ] : 6.80, O.D.1 [ mm ] : 11.50, H.1 [ mm ] : 1.70
Категорія: Шайби насосів генератора змінного струму Replacement for: Universal
I.D.1 [ mm ] : 6.80, O.D.1 [ mm ] : 11.50, H.1 [ mm ] : 1.70
Категорія: Шайби насосів генератора змінного струму Replacement for: Universal
I.D.1 [ mm ] : 6.80, O.D.1 [ mm ] : 11.50, H.1 [ mm ] : 1.70
Категорія: Шайби насосів генератора змінного струму Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 10.10, O.D.1 [ mm ] : 17.00, H.1 [ mm ] : 1.60